امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
مجموعه آثار
«زمزم عشق» 1فا 8 - رجايي، عباس 62/ زمزم عشق/سراينده عباس رجايي-اراك:علوم اسلامي ز363ر1385. 105 ص، ISBN:964-8928-03-7 1-شعرفارسي—قرن14. 2-شعر مذهبي—قرن 14 تذكر: كلية حقوق اين مجموعه براي شاعر و ناشر محفوظ است. هرگونه تصوير برداري و استفاده بدون اخذ...
مجموعه آثار
«زمزم عشق» 1فا 8 - رجايي، عباس 62/ زمزم عشق/سراينده عباس رجايي-اراك:علوم اسلامي ز363ر1385. 105 ص، ISBN:964-8928-03-7 1-شعرفارسي—قرن14. 2-شعر مذهبي—قرن 14 تذكر: كلية حقوق اين مجموعه براي شاعر و ناشر محفوظ است. هرگونه تصوير برداري و استفاده بدون اخذ...
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور