امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
قبلي »
« بعدي
همه
کوچ ۵۰ میلیون ایرانی جوک سال ۹۴ است!
‌احتمالا به وی الهاماتی ‌می‌شود که ما از آن بی‌نصیب هستیم. باید بحث درباره شهر مرده را ‌واضح بگویند. به نظر من، این اظهار‌نظر‌ها شبیه به مزاح است‌ و برای خنده بوده است. ‌وی به جای اینکه از این...
برخی مواضع مهندس عباس رجائی پیرامون آلودگی هوای اراک و راههای کاهش آن
برگرفته ار نطق میان دستور مورخ 10/10/1387 مجلس شورای اسلامی آلودگی آب و هوای اراک همچنان از مصادیق « مثنوی هفتاد من کاغذ شود» بوده و مردم شهر اراک به امید روزی نشسته اند که بالاخره وزارتخانه ها و سازمانهای...
تیم فوتبال « مهر اراک» تأسیس شد
تیم فوتبال "مهر اراک" که یک تیم صد در صد اراکی و سمبل اخلاق مداری و دینمداری در عرصه ورزش حرفه ای خواهد بود، پا به عرصة وجود گذاشت. مهندس عباس رجائی نماینده مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب عصر...
گزارش عملکرد- نطقهای میان دستور مجلس
بسم الله الرحمن الرحیم نطق میان دستور مورخ 2/12/1388        با درود و صلوات بر پیامبر خدا(ص) و ائمه هدی(ع) و صلوات خدا و رسولش بر شهدای گرانقدر اتقلاب اسلامی و دفاع  مقدس و امام شهیدان (رضوان الله تعالی...
حوزه انتخابيه
•حل مشكلات شركتهاي مسافربري و ترمينال باربري اراك: شركتهاي مسافرتي اراك براي انتقال به ترمينال جديد مسافربري اراك بدلايل مختلف با شهرداري و سازمان پايانه ها اختلافاتي داشتند كه براي شهروندان نيز مشكلاتي را بوجود آورده بود. همچنين شركت تعاوني...
حوزه انتخابيه
•حل مشكلات شركتهاي مسافربري و ترمينال باربري اراك: شركتهاي مسافرتي اراك براي انتقال به ترمينال جديد مسافربري اراك بدلايل مختلف با شهرداري و سازمان پايانه ها اختلافاتي داشتند كه براي شهروندان نيز مشكلاتي را بوجود آورده بود. همچنين شركت تعاوني...
حوزه انتخابيه
•دوخطه شدن راه آهن قم- اراك: ترافيك ناوگان حمل و نقل ريلي در مسير راه آهن تهران- جنوب مي طلبد كه هرچه سريعتر مسيرهاي راه آهن دو خطه شده و سرعت حمل و نقل مسافر و بار افزايش يابد. با...
حوزه انتخابيه
•دوخطه شدن راه آهن قم- اراك: ترافيك ناوگان حمل و نقل ريلي در مسير راه آهن تهران- جنوب مي طلبد كه هرچه سريعتر مسيرهاي راه آهن دو خطه شده و سرعت حمل و نقل مسافر و بار افزايش يابد. با...
حوزه انتخابيه
• احداث كمربندي شمالي جديد الاحداث اراك : اين پروژه از پروژه هاي سفر مقام معظم رهبري به اراك مي باشد كه  سالها در دست اقدام و مقرر گرديده بود حداكثر تا پايان سال 1383 به بهره برداري برسد. متأسفانه...
حوزه انتخابيه
• احداث كمربندي شمالي جديد الاحداث اراك : اين پروژه از پروژه هاي سفر مقام معظم رهبري به اراك مي باشد كه  سالها در دست اقدام و مقرر گرديده بود حداكثر تا پايان سال 1383 به بهره برداري برسد. متأسفانه...
حوزه انتخابيه
 9-  برنامة توسعة راهها و خدمات حمل و نقل در شهر اراك: از جمله مسائلي كه ضرورت داشت با توجه به شرايط استان مركزي و به ويژه شهر اراك مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ها بدان پرداخته شود،...
حوزه انتخابيه
 9-  برنامة توسعة راهها و خدمات حمل و نقل در شهر اراك: از جمله مسائلي كه ضرورت داشت با توجه به شرايط استان مركزي و به ويژه شهر اراك مورد توجه قرار گرفته و در برنامه ها بدان پرداخته شود،...
حوزه انتخابيه
• حضور در مساجد و مراكز فرهنگي و پايگاههاي بسيج مساجد و بررسي مشكلات برخي از مساجد و سعي در رفع مشكلات در حد مقدورات و همچنين ايراد سخنراني و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با نمازگزاران، از جمله برنامه...
حوزه انتخابيه
• حضور در مساجد و مراكز فرهنگي و پايگاههاي بسيج مساجد و بررسي مشكلات برخي از مساجد و سعي در رفع مشكلات در حد مقدورات و همچنين ايراد سخنراني و برگزاري جلسات پرسش و پاسخ با نمازگزاران، از جمله برنامه...
حوزه انتخابيه
2/8- شرکت در یادواره های شهدا • يادواره اميران و 1400 شهيد ارتشي استان در مصلي نماز جمعة اراك • يادواره شهداي فرهنگي استان مركزي • يادواره شهداي دانش آموز استان مركزي • يادواره شهداي روحاني استان مركزي •...
حوزه انتخابيه
2/8- شرکت در یادواره های شهدا • يادواره اميران و 1400 شهيد ارتشي استان در مصلي نماز جمعة اراك • يادواره شهداي فرهنگي استان مركزي • يادواره شهداي دانش آموز استان مركزي • يادواره شهداي روحاني استان مركزي •...
حوزه انتخابيه
8-  برنامة توسعة فرهنگي-آموزشي و زيرساختهاي فرهنگي در شهر اراك:... نام جلسه، همایش و گردهمایی موضوع ئمةجمعه، مجمع نمايندگان و استاندار استان مركزي (سال1383) بررسی مشكلات و نارسائيهاي فرهنگي موجود در سطح استان ائمةجمعه، مجمع نمايندگان و استاندار استان مركزي...
حوزه انتخابيه
8-  برنامة توسعة فرهنگي-آموزشي و زيرساختهاي فرهنگي در شهر اراك:... نام جلسه، همایش و گردهمایی موضوع ئمةجمعه، مجمع نمايندگان و استاندار استان مركزي (سال1383) بررسی مشكلات و نارسائيهاي فرهنگي موجود در سطح استان ائمةجمعه، مجمع نمايندگان و استاندار استان مركزي...
حوزه انتخابيه
7-  برنامة توسعة تربيت بدني و ورزش در شهر اراك: از جمله اقدامات انجام شده در ارتباط با فعاليتهاي اجتماعي و امور جوانان، موضوع تربيت بدني بوده كه  به عنوان عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در اين راستا اقدامات...
حوزه انتخابيه
7-  برنامة توسعة تربيت بدني و ورزش در شهر اراك: از جمله اقدامات انجام شده در ارتباط با فعاليتهاي اجتماعي و امور جوانان، موضوع تربيت بدني بوده كه  به عنوان عضو فراكسيون ورزش مجلس شوراي اسلامي در اين راستا اقدامات...
حوزه انتخابيه
13-كارخانة صنايع لبني اراك (صلا): در بازديد مورخ 1384 از این کارخانه، ضمن بررسي مسائل توليد بويژه سهمية فروش شیر و سایر محصولات لبنی يارانه اي شهر اراك و استان مركزي، موضوعات كارگري و مشكلات توليد بررسي و مورد مذاكره...
حوزه انتخابيه
13-كارخانة صنايع لبني اراك (صلا): در بازديد مورخ 1384 از این کارخانه، ضمن بررسي مسائل توليد بويژه سهمية فروش شیر و سایر محصولات لبنی يارانه اي شهر اراك و استان مركزي، موضوعات كارگري و مشكلات توليد بررسي و مورد مذاكره...
حوزه انتخابيه
12-كارخانة واگن پارس اراک:مراسم راه اندازی اولین قطار پردیس(ترن ست) در واگن پارس اراک براي حل مشكلات توليد و اشتغال در كارخانة واگن پارس، بازديدهاي مكرري در طی سالهای 86-83 از اين كارخانه صورت پذيرفت... و متعاقب آن جلسات متعددي...
حوزه انتخابيه
12-كارخانة واگن پارس اراک:مراسم راه اندازی اولین قطار پردیس(ترن ست) در واگن پارس اراک براي حل مشكلات توليد و اشتغال در كارخانة واگن پارس، بازديدهاي مكرري در طی سالهای 86-83 از اين كارخانه صورت پذيرفت... و متعاقب آن جلسات متعددي...
حوزه انتخابيه
10-كارخانة سولفات سديم اراك: در بازديد سال 1386 از توانمنديهاي كارخانه و در مذاكرات با مديران آن، ضمن بررسي مشكلات توليد، مسائل زيست محيطي و كارگري و عمراني منطقه و... مورد مذاكره قرار گرفت. 11-كارخانة آلومينيوم ایران(ايرالكو): بازدید از کارخانه...
حوزه انتخابيه
10-كارخانة سولفات سديم اراك: در بازديد سال 1386 از توانمنديهاي كارخانه و در مذاكرات با مديران آن، ضمن بررسي مشكلات توليد، مسائل زيست محيطي و كارگري و عمراني منطقه و... مورد مذاكره قرار گرفت. 11-كارخانة آلومينيوم ایران(ايرالكو): بازدید از کارخانه...
حوزه انتخابيه
7-كارخانة شركت صنايع اراك: با بازدید از این کارخانه و انعقاد جلسه با کارگران و مسئولین و بررسي مشكلات توليد آن. براي حل مشكلات اين كارخانه، در دورة دولت هشتم و در جلساتي با وزير محترم صنايع و معادن وقت،...
حوزه انتخابيه
7-كارخانة شركت صنايع اراك: با بازدید از این کارخانه و انعقاد جلسه با کارگران و مسئولین و بررسي مشكلات توليد آن. براي حل مشكلات اين كارخانه، در دورة دولت هشتم و در جلساتي با وزير محترم صنايع و معادن وقت،...
حوزه انتخابيه
4-كارخانة كمباين سازي اراك: در این بازدید که در سال 1385 صورت پذیرفت توانمندي ها و مشكلات توليد با حضور مديرعامل كارخانه، به ويژه در ارتباط با اصلاح ساختار بعد از تحريمهاي دولتهاي غربي و بخصوص آمريكا بحث و بررسي...
حوزه انتخابيه
4-كارخانة كمباين سازي اراك: در این بازدید که در سال 1385 صورت پذیرفت توانمندي ها و مشكلات توليد با حضور مديرعامل كارخانه، به ويژه در ارتباط با اصلاح ساختار بعد از تحريمهاي دولتهاي غربي و بخصوص آمريكا بحث و بررسي...
حوزه انتخابيه
2-كارخانة ماشين سازي اراك: سخنرانی در جلسه معرفی توانمندی های ماشین سازی اراک طی سه مرحله در سالهای 85-83 از کارخانه بازدید و به بررسي مشكلات توليد و کارگری آن پرداخته شد و... در جلسات معرفي كارخانه و توانمنديهاي آن...
حوزه انتخابيه
2-كارخانة ماشين سازي اراك: سخنرانی در جلسه معرفی توانمندی های ماشین سازی اراک طی سه مرحله در سالهای 85-83 از کارخانه بازدید و به بررسي مشكلات توليد و کارگری آن پرداخته شد و... در جلسات معرفي كارخانه و توانمنديهاي آن...
حوزه انتخابيه
الف – فعاليت هاي قانونگذاري: قطعاً يكي از عوامل مؤثر در توسعة اشتغال و زمينه سازي براي اقدامات قوة مجريه، تصويب قوانين كارگشا و تأمين بودجة مناسب و رفع موانع و مشكلات قانوني مي باشد. در اين رابطه مجلس هفتم...
حوزه انتخابيه
الف – فعاليت هاي قانونگذاري: قطعاً يكي از عوامل مؤثر در توسعة اشتغال و زمينه سازي براي اقدامات قوة مجريه، تصويب قوانين كارگشا و تأمين بودجة مناسب و رفع موانع و مشكلات قانوني مي باشد. در اين رابطه مجلس هفتم...
حوزه انتخابيه
د- دانشگاه پيام نور: 1- پيگيري ارتقاي دانشگاه پيام نور اراك به عنوان دانشگاه منطقه اي و استاني پيام نور براي اعمال مديريت بر واحدهاي دانشگاهي ساير شهرستانها و مناطق 2- پيگيري تأمين اعتبارات لازم براي تكميل ساختمان آموزشي و...
حوزه انتخابيه
د- دانشگاه پيام نور: 1- پيگيري ارتقاي دانشگاه پيام نور اراك به عنوان دانشگاه منطقه اي و استاني پيام نور براي اعمال مديريت بر واحدهاي دانشگاهي ساير شهرستانها و مناطق 2- پيگيري تأمين اعتبارات لازم براي تكميل ساختمان آموزشي و...
حوزه انتخابيه
ج- دانشگاه علم و صنعت اراك: در رابطه با مسائل اين دانشگاه، تلاشهاي بسياري صورت گرفت تا با توجه به شرايط استان مركزي و بويژه شهر اراك كه يكي از قطبهاي « صنعت » و خصوصاً « صنعت مادر» در...
حوزه انتخابيه
ج- دانشگاه علم و صنعت اراك: در رابطه با مسائل اين دانشگاه، تلاشهاي بسياري صورت گرفت تا با توجه به شرايط استان مركزي و بويژه شهر اراك كه يكي از قطبهاي « صنعت » و خصوصاً « صنعت مادر» در...
حوزه انتخابيه
ب- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك: در ارتباط با مشكلات اين دانشگاه در مجموعة مباحث بهداشت و درمان استان و شهرستانهاي اراك، كميجان و خنداب پيگيريهاي جدي صورت گرفت كه با قرار گرفتن بخشهايي از آن به...
حوزه انتخابيه
ب- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اراك: در ارتباط با مشكلات اين دانشگاه در مجموعة مباحث بهداشت و درمان استان و شهرستانهاي اراك، كميجان و خنداب پيگيريهاي جدي صورت گرفت كه با قرار گرفتن بخشهايي از آن به...
حوزه انتخابيه
5- برنامة توسعة دانشگاههاي شهر اراك: يكي از موضوعات اساسي در توسعة كشور، تلاش در راستاي توسعة علمي و گسترش تفكر « توسعة دانائي محور» و اصلاح روشهاي« توسعة منابع انساني» مي باشد. در اين راستا، ضمن اينكه پيشنهاد عضويت...
حوزه انتخابيه
5- برنامة توسعة دانشگاههاي شهر اراك: يكي از موضوعات اساسي در توسعة كشور، تلاش در راستاي توسعة علمي و گسترش تفكر « توسعة دانائي محور» و اصلاح روشهاي« توسعة منابع انساني» مي باشد. در اين راستا، ضمن اينكه پيشنهاد عضويت...
حوزه انتخابيه
4- برنامة بهبود وضعيت آلودگي هواي شهر اراك: بر اساس مطالعات زيست محيطي انجام شده، آْلودگي هواي شهر اراك عمدتاٌ به سه دسته عوامل تقسيم مي شود كه عبارتند از: الف- آلودگي هاي ناشي از وجود كارخانجات در محدودة شهر...
حوزه انتخابيه
4- برنامة بهبود وضعيت آلودگي هواي شهر اراك: بر اساس مطالعات زيست محيطي انجام شده، آْلودگي هواي شهر اراك عمدتاٌ به سه دسته عوامل تقسيم مي شود كه عبارتند از: الف- آلودگي هاي ناشي از وجود كارخانجات در محدودة شهر...
حوزه انتخابيه
بیمارستان آیت الله خوانساری: راه اندازي اين  بيمارستان يكي از موضوعات حساس و پر چالش اين دوران بود. از يك طرف بحث خيريه بودن آن و از طرف ديگر عدم توانمندي ادارة آن توسط هيأت امناء و از سوي ديگر...
حوزه انتخابيه
بیمارستان آیت الله خوانساری: راه اندازي اين  بيمارستان يكي از موضوعات حساس و پر چالش اين دوران بود. از يك طرف بحث خيريه بودن آن و از طرف ديگر عدم توانمندي ادارة آن توسط هيأت امناء و از سوي ديگر...
حوزه انتخابيه
2- برنامة  ايجاد شبكة فاضلاب شهري اراك: با پيگيريهاي به عمل آمده، اعتبارات شركت آب و فاضلاب در خصوص اجراي عمليات دفع فاضلاب شهر اراك كه يكي از عوامل آلودگي آبهاي زيرزميني است و همچنين اصلاح فرآیند تصفية فاضلاب از...
حوزه انتخابيه
2- برنامة  ايجاد شبكة فاضلاب شهري اراك: با پيگيريهاي به عمل آمده، اعتبارات شركت آب و فاضلاب در خصوص اجراي عمليات دفع فاضلاب شهر اراك كه يكي از عوامل آلودگي آبهاي زيرزميني است و همچنين اصلاح فرآیند تصفية فاضلاب از...
حوزه انتخابيه
1-  برنامة  بهبود آب آشاميدني و اصلاح شبكة آبرساني شهر اراك: در اين راستا،  با پيگيريهاي مكرر و تفاهم با وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاههاي استاني، اين موضوع در قالب سه برنامه كوتاه، ميان و بلند...
حوزه انتخابيه
1-  برنامة  بهبود آب آشاميدني و اصلاح شبكة آبرساني شهر اراك: در اين راستا،  با پيگيريهاي مكرر و تفاهم با وزارت نيرو، سازمان مديريت و برنامه ريزي و دستگاههاي استاني، اين موضوع در قالب سه برنامه كوتاه، ميان و بلند...
قبلي »
« بعدي
همه
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور