امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
عمليات اجرايي گاز رساني به روستاي انجدان اراک آغاز شد
کد خبر: 981702 زمان مخابره: 7/12/1388 - 16:28:52 عمليات اجرايي گاز رساني به روستاي انجدان از توابع اراک روز جمعه طي مراسمي آغاز شد. بگزارش ايرنا در اين مراسم که "عباس رجايي "نماينده مردم اراک ، کميجان و خنداب در...
حوزه انتخابيه
علاوه بر آن، بيان اين نكات و پيگيريها، به معناي ناديده گرفتن زحمات ساير مسئولين استاني و شهرستاني و شوراهاي اسلامي و دهياران در تحقق اين اقدامات نمي باشد. قطعاً اقدامات اجرايي و عمراني مستلزم همكاري و همياري همه جانبة...
حوزه انتخابيه
علاوه بر آن، بيان اين نكات و پيگيريها، به معناي ناديده گرفتن زحمات ساير مسئولين استاني و شهرستاني و شوراهاي اسلامي و دهياران در تحقق اين اقدامات نمي باشد. قطعاً اقدامات اجرايي و عمراني مستلزم همكاري و همياري همه جانبة...
حوزه انتخابيه
روستاهای شهرستان اراک يكي از اقدامات اساسي و زيربنائي كه در طي دوران حضور در خانة ملت به مرحلة اجرا درآمد، حضور در روستاها و شركت در جمع روستائيان عزيز و زحمتكش و بررسي مسائل و مشكلات و ارزيابي كمبودها...
حوزه انتخابيه
روستاهای شهرستان اراک يكي از اقدامات اساسي و زيربنائي كه در طي دوران حضور در خانة ملت به مرحلة اجرا درآمد، حضور در روستاها و شركت در جمع روستائيان عزيز و زحمتكش و بررسي مسائل و مشكلات و ارزيابي كمبودها...
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور