امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
گزارش تصویری
اولین همایش فرصت ها و تردیدها در کشاورزی - شهرستان شهریار...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ قانون رفع موانع سرمايه گذاري رمزگشاي معضلات اقتصادي است نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ قانون رفع موانع سرمايه گذاري،‌كليد گشايش معضلات اقتصادي كشور است. "عباس رجايي" روز شنبه در گفت و گفتگو با...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ قانون رفع موانع سرمايه گذاري رمزگشاي معضلات اقتصادي است نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ قانون رفع موانع سرمايه گذاري،‌كليد گشايش معضلات اقتصادي كشور است. "عباس رجايي" روز شنبه در گفت و گفتگو با...
آیینه رسانه ها
مهندس عباس رجائي نماينده مردم اراك و كميجان: قراردادهاي موقت كار، تير خلاصي برامنيت شغلي جامعة بزرگ كارگري است. مهندس عباس رجائي در پايان جلسة مشترك با وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به مشكلات موجود در صنايع كشور...
آیینه رسانه ها
مهندس عباس رجائي نماينده مردم اراك و كميجان: قراردادهاي موقت كار، تير خلاصي برامنيت شغلي جامعة بزرگ كارگري است. مهندس عباس رجائي در پايان جلسة مشترك با وزير كار و امور اجتماعي با اشاره به مشكلات موجود در صنايع كشور...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
اقتصادی...
آیینه رسانه ها
مهندس عباس رجائي نمايندة مردم اراك وكميجان: بزودي قطار سريع السير (ترن ست) در مسير اراك – تهران راه اندازي مي شود. وی ضمن بيان اين مطلب افزود: در جلسات متعددي كه با وزارت راه و ترابري و مديرعامل راه...
آیینه رسانه ها
مهندس عباس رجائي نمايندة مردم اراك وكميجان: بزودي قطار سريع السير (ترن ست) در مسير اراك – تهران راه اندازي مي شود. وی ضمن بيان اين مطلب افزود: در جلسات متعددي كه با وزارت راه و ترابري و مديرعامل راه...
آیینه رسانه ها
(1386/3/2) طرح دوفوريتي اصلاح بند 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي در خصوص برقراري مستمري بيمه شدگان فوت شده و از كارافتادة كلي با كمتر از بيست سال سابقه پرداخت بيمه، كه توسط رجائي نمايندة اراك و كميجان طراحي و...
آیینه رسانه ها
(1386/3/2) طرح دوفوريتي اصلاح بند 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي در خصوص برقراري مستمري بيمه شدگان فوت شده و از كارافتادة كلي با كمتر از بيست سال سابقه پرداخت بيمه، كه توسط رجائي نمايندة اراك و كميجان طراحي و...
آیینه رسانه ها
(1386/3/2) عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان بدليل ضعف عملكرد وزارت نفت در اجراي تعهدات خود در زمينة مصوبات سفر استاني دولت، از وزير نفت سؤال كرد....
آیینه رسانه ها
(1386/3/2) عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان بدليل ضعف عملكرد وزارت نفت در اجراي تعهدات خود در زمينة مصوبات سفر استاني دولت، از وزير نفت سؤال كرد....
آیینه رسانه ها
(1386/3/2) عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: در پي شروع راه اندازي فاز يك كارخانة جديد 110 هزار تني آلومينيوم اراك، اميدواريم اين صنعت به سوي شكوفايي و توليد و اشتغال بيشتر رفته و يك صنعت سبز و عاري...
آیینه رسانه ها
(1386/3/2) عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: در پي شروع راه اندازي فاز يك كارخانة جديد 110 هزار تني آلومينيوم اراك، اميدواريم اين صنعت به سوي شكوفايي و توليد و اشتغال بيشتر رفته و يك صنعت سبز و عاري...
آیینه رسانه ها
(86/2/19) عباس رجائي نمايندة اراك وكميجان و رئيس فراكسيون اشتغال مجلس: عملكرد كارگروه اشتغال استانداري مركزي كه يك استان صنعتي مي باشد، ضعيف بوده است زيرا تا پايان فروردين 86، از 14077 طرح معرفي شده به بانك براي ايجاد 36312...
آیینه رسانه ها
(86/2/19) عباس رجائي نمايندة اراك وكميجان و رئيس فراكسيون اشتغال مجلس: عملكرد كارگروه اشتغال استانداري مركزي كه يك استان صنعتي مي باشد، ضعيف بوده است زيرا تا پايان فروردين 86، از 14077 طرح معرفي شده به بانك براي ايجاد 36312...
آیینه رسانه ها
(86/2/19) عباس رجائي نمايندة اراك و كميجان: حقوق قانوني كارگران در شركتهاي پيمانكاري تضييع مي شود و بايد با روشهاي قانونمند جلوي اينگونه بي عدالتيها گرفته شود. وي نظارت بيشتر ادارات كار و كنترل ليست بيمة پرداختي توسط شركتهاي پيمانكاري...
آیینه رسانه ها
(86/2/19) عباس رجائي نمايندة اراك و كميجان: حقوق قانوني كارگران در شركتهاي پيمانكاري تضييع مي شود و بايد با روشهاي قانونمند جلوي اينگونه بي عدالتيها گرفته شود. وي نظارت بيشتر ادارات كار و كنترل ليست بيمة پرداختي توسط شركتهاي پيمانكاري...
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مجلس شوراي اسلامي: اگر در معرفي مفسدان اقتصادي بر اساس فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب عمل مي شد، امروز شاهد تكاثر «پولهاي كثيف» و «پول شوئي» نبوديم....
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مجلس شوراي اسلامي: اگر در معرفي مفسدان اقتصادي بر اساس فرمان 8 ماده اي رهبر معظم انقلاب عمل مي شد، امروز شاهد تكاثر «پولهاي كثيف» و «پول شوئي» نبوديم....
آیینه رسانه ها
(1386/1/25) عباس رجايي نماينده مردم شهرستانهاي اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي: اصرار مقامات ارشد استانداري براي پرواز هواپيماي اراك – مشهد با تعداد سه نفر مسافر، نه تنها حيف و ميل بيت المال است، بلكه نشانگر فقدان استراتژي...
آیینه رسانه ها
(1386/1/25) عباس رجايي نماينده مردم شهرستانهاي اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي: اصرار مقامات ارشد استانداري براي پرواز هواپيماي اراك – مشهد با تعداد سه نفر مسافر، نه تنها حيف و ميل بيت المال است، بلكه نشانگر فقدان استراتژي...
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة اراك و كميجان: "دولت بايد استراتژي خود براي حل مشكل گرانيها و كاهش سبد هزينه هاي خانوار را مشخص و اعلام كند. با پايين اعلام كردن نرخ تورم و برخورد مصنوعي با آن، نمي توان مشكل گراني...
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة اراك و كميجان: "دولت بايد استراتژي خود براي حل مشكل گرانيها و كاهش سبد هزينه هاي خانوار را مشخص و اعلام كند. با پايين اعلام كردن نرخ تورم و برخورد مصنوعي با آن، نمي توان مشكل گراني...
آیینه رسانه ها
عباس رجايي نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي از عملكرد ضعيف مسئولان وزارت نفت در راه اندازي جايگاههاي گاز طبيعي( CNG ) موجود در اراك به شدت انتقاد كرده و عملكرد ضعيف اين افراد را زمينه اي...
آیینه رسانه ها
عباس رجايي نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي از عملكرد ضعيف مسئولان وزارت نفت در راه اندازي جايگاههاي گاز طبيعي( CNG ) موجود در اراك به شدت انتقاد كرده و عملكرد ضعيف اين افراد را زمينه اي...
آیینه رسانه ها
مهندس عباس رجائي نمايندة مردم اراك وكميجان: "با توافقات بعمل آمده، كارخانة واگن پارس اراك همچنان پيشتاز صنعت ريلي در توليد لكوموتيو باقي ماند." عباس رجائي نمايندة اراك وكميجان در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: در پي واگذاري...
آیینه رسانه ها
مهندس عباس رجائي نمايندة مردم اراك وكميجان: "با توافقات بعمل آمده، كارخانة واگن پارس اراك همچنان پيشتاز صنعت ريلي در توليد لكوموتيو باقي ماند." عباس رجائي نمايندة اراك وكميجان در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: در پي واگذاري...
آیینه رسانه ها
(1386/4/15) عباس رجايي نماينده مردم اراك و كميجان: "مسئولان سياسي، امنيتي، قضائي و نظارتي استان بايد نسبت به عملكرد سودجويان و سوءاستفاده كنندگان از شرايط شهميه بندي بنزين حساسيت نشان داده و جلوي افزايش قيمتها به بهانة كمبود بنزين و...
آیینه رسانه ها
(1386/4/15) عباس رجايي نماينده مردم اراك و كميجان: "مسئولان سياسي، امنيتي، قضائي و نظارتي استان بايد نسبت به عملكرد سودجويان و سوءاستفاده كنندگان از شرايط شهميه بندي بنزين حساسيت نشان داده و جلوي افزايش قيمتها به بهانة كمبود بنزين و...
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور