امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
آینه رسانه ها
صحت انتخابات در حوزه انتخاباتی اراک و کميجان تاييد شد. براساس اطلاعيه مورخ 18/1/1387 شورای نگهبان، صحت انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستانهای اراک و کميجان که در روز 24 اسفند 1386 برگزار شده بود، مورد تاييد...
آینه رسانه ها
صحت انتخابات در حوزه انتخاباتی اراک و کميجان تاييد شد. براساس اطلاعيه مورخ 18/1/1387 شورای نگهبان، صحت انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه شهرستانهای اراک و کميجان که در روز 24 اسفند 1386 برگزار شده بود، مورد تاييد...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك: تبعيت از رهبري بايد در عمل به منصه ظهور برسد خبرگزاري فارس: نماينده مردم اراك وكميجان و رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي در مجلس شوراي اسلامي گفت: رقابت و فعاليت جناح‌هاي سياسي نبايد نظام را زير سوال...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك: تبعيت از رهبري بايد در عمل به منصه ظهور برسد خبرگزاري فارس: نماينده مردم اراك وكميجان و رئيس مجمع نمايندگان استان مركزي در مجلس شوراي اسلامي گفت: رقابت و فعاليت جناح‌هاي سياسي نبايد نظام را زير سوال...
آیینه رسانه ها
(1386/3/10) عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خشنودي ايشان از عملكرد سه سال گذشتة مجلس هفتم، تأكيدي مجدد بر تداوم حركت نمايندگان براي تقويت نظام، حل مشكلات...
آیینه رسانه ها
(1386/3/10) عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خشنودي ايشان از عملكرد سه سال گذشتة مجلس هفتم، تأكيدي مجدد بر تداوم حركت نمايندگان براي تقويت نظام، حل مشكلات...
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مردم شهرستانهاي اراك و كميجان: رسانه ها وظيفة نقد منصفانة عملكرد متوليان امور مردم در سه قوه را نبايد به بوتة فراموشي بسپارند. البته حوزة نقد با تخريب چهره ها متفاوت است....
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مردم شهرستانهاي اراك و كميجان: رسانه ها وظيفة نقد منصفانة عملكرد متوليان امور مردم در سه قوه را نبايد به بوتة فراموشي بسپارند. البته حوزة نقد با تخريب چهره ها متفاوت است....
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: برخي مقامات ارشد اجرايي استان مركزي با اقدامات نسنجيدة خود، زمينة نااميدي مردم از اصولگرايان را فراهم مي كنند....
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: برخي مقامات ارشد اجرايي استان مركزي با اقدامات نسنجيدة خود، زمينة نااميدي مردم از اصولگرايان را فراهم مي كنند....
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: انشاء الله اصولگرايان با وحدت و انسجام بيشتر در انتخابات مجلس هشتم وارد مي شوند. وي افزود مجلس هشتم بايد مجلسي اصولگرا، متخصص و حلال مشكلات اساسي مردم باشد....
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان: انشاء الله اصولگرايان با وحدت و انسجام بيشتر در انتخابات مجلس هشتم وارد مي شوند. وي افزود مجلس هشتم بايد مجلسي اصولگرا، متخصص و حلال مشكلات اساسي مردم باشد....
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور