امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
آیینه رسانه ها
نماينده اراك و كميجان:‌ تثبيت جايگاه معلول در جامعه از دغدغه هاي مسوولان است "عباس رجايي" عصر روز دوشنبه در مراسم روز معلول در هتل امير كبير اراك افزود: وجود 30 هزار معلول شناسايي شده در استان مركزي، تلاش بيشتر...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك و كميجان:‌ تثبيت جايگاه معلول در جامعه از دغدغه هاي مسوولان است "عباس رجايي" عصر روز دوشنبه در مراسم روز معلول در هتل امير كبير اراك افزود: وجود 30 هزار معلول شناسايي شده در استان مركزي، تلاش بيشتر...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ وضع و اصلاح قوانين كار بايد همه جانبه نگر باشد نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ وضع و اصلاح قوانين كار بايد همه جانبه و تعمين كننده سه ركن كار باشد. "عباس رجايي" روز...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ وضع و اصلاح قوانين كار بايد همه جانبه نگر باشد نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ وضع و اصلاح قوانين كار بايد همه جانبه و تعمين كننده سه ركن كار باشد. "عباس رجايي" روز...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك:‌ آموزش و پرورش از زير ساختهاي توسعه كشور است. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ آموزش و پرورش و منابع انساني از زير ساختهاي توسعه كشور است. مهندس "عباس رجايي" روز پنجشنبه در...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك:‌ آموزش و پرورش از زير ساختهاي توسعه كشور است. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ آموزش و پرورش و منابع انساني از زير ساختهاي توسعه كشور است. مهندس "عباس رجايي" روز پنجشنبه در...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك:‌ خواست مجلس و دولت حفظ و تقويت اقتدار نظام اسلامي است. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ خواست مجلس شوراي اسلامي حفظ و تقويت اقتدار نظام اسلامي و سربلندي ملت رشيد ايران است....
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك:‌ خواست مجلس و دولت حفظ و تقويت اقتدار نظام اسلامي است. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ خواست مجلس شوراي اسلامي حفظ و تقويت اقتدار نظام اسلامي و سربلندي ملت رشيد ايران است....
آیینه رسانه ها
نماينده اراك و كميجان:‌ برقراري رفاه اجتماعي مهمترين وظيفه بهزيستي است. نماينده اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ برقراري رفاه اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر براي مددجويان مهمترين وظيفه بهزيستي است. "عباس رجايي" روز دوشنبه به مناسبت...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك و كميجان:‌ برقراري رفاه اجتماعي مهمترين وظيفه بهزيستي است. نماينده اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ برقراري رفاه اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر براي مددجويان مهمترين وظيفه بهزيستي است. "عباس رجايي" روز دوشنبه به مناسبت...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك:‌ آموزش و پرورش پايه تحولات است نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ آموزش و پرورش پايه تحولات و توسعه در جامعه هستند. به گزارش ايرنا، "عباس رجايي" روز پنجشنبه در همايش طلايه داران...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك:‌ آموزش و پرورش پايه تحولات است نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ آموزش و پرورش پايه تحولات و توسعه در جامعه هستند. به گزارش ايرنا، "عباس رجايي" روز پنجشنبه در همايش طلايه داران...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس: كاهش آسيب‌هاي اجتماعي يكي از مصاديق عدالت اجتماعي است خبرگزاري فارس: نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و جلوگيري از شيوع آسيب‌ها يكي از مصاديق برقراري...
آیینه رسانه ها
نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس: كاهش آسيب‌هاي اجتماعي يكي از مصاديق عدالت اجتماعي است خبرگزاري فارس: نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت: كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و جلوگيري از شيوع آسيب‌ها يكي از مصاديق برقراري...
آیینه رسانه ها
توجه به مسائل جوانان از دغدغه های مهم دولتمردان است اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مسائل جوانان یکی از مسائل مهم در کشور و از دغدغه های دولت مردان...
آیینه رسانه ها
توجه به مسائل جوانان از دغدغه های مهم دولتمردان است اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مسائل جوانان یکی از مسائل مهم در کشور و از دغدغه های دولت مردان...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ سازمانهاي بيمه گر بايد تضمين معيشتي و رفاه مردم را بهبود دهند.. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ سازمانهاي بيمه گر بايد با تضمين وضعيت اجتماعي، ارتقاي اميد به زندگي و رفاه معيشتي بيمه...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ سازمانهاي بيمه گر بايد تضمين معيشتي و رفاه مردم را بهبود دهند.. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ سازمانهاي بيمه گر بايد با تضمين وضعيت اجتماعي، ارتقاي اميد به زندگي و رفاه معيشتي بيمه...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ استفاده از حداكثر توان داخلي پروژه ها ضروري است. نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ استفاده از حداكثر توان داخلي پروژه ها ضروري است. مهندس "عباس رجايي" عصر روز سه شنبه در همايش دستاوردهاي جديد صنعت...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ استفاده از حداكثر توان داخلي پروژه ها ضروري است. نماينده مردم اراك در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ استفاده از حداكثر توان داخلي پروژه ها ضروري است. مهندس "عباس رجايي" عصر روز سه شنبه در همايش دستاوردهاي جديد صنعت...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ مهار آلودگي هواي اراك نيازمند عزم همگاني است. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ مهار آلودگي هواي اراك و محدود كردن آثار مخرب ثانويه آن نيازمند عزم و اراده همگاني است. "عباس رجايي" روز...
آیینه رسانه ها
نماينده اراك:‌ مهار آلودگي هواي اراك نيازمند عزم همگاني است. نماينده مردم اراك و كميجان در مجلس شوراي اسلامي گفت:‌ مهار آلودگي هواي اراك و محدود كردن آثار مخرب ثانويه آن نيازمند عزم و اراده همگاني است. "عباس رجايي" روز...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
اجتماعی...
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة اراك و كميجان: كساني كه در استانداري مركزي و ادارات كل مرتبط با امور كارگري، مسئوليت داشته و در مقابل ظلم هاي مالك كارخانة آونگان به كارگران، سكوت را پيشه كرده اند، بايد پاسخگوي اعمال خود بوده...
آیینه رسانه ها
عباس رجائي نمايندة اراك و كميجان: كساني كه در استانداري مركزي و ادارات كل مرتبط با امور كارگري، مسئوليت داشته و در مقابل ظلم هاي مالك كارخانة آونگان به كارگران، سكوت را پيشه كرده اند، بايد پاسخگوي اعمال خود بوده...
آیینه رسانه ها
با تصميم غيرقانوني وزير جهاد كشاورزي، 120 هكتار از جنگلهاي اطراف شهر رشت نابود شد. مهندس عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان و عضو كميسون كشاورزي، آب و منابع طبيعي ضمن بيان اين مطلب افزود كه طبق قانون حفاظت...
آیینه رسانه ها
با تصميم غيرقانوني وزير جهاد كشاورزي، 120 هكتار از جنگلهاي اطراف شهر رشت نابود شد. مهندس عباس رجائي نمايندة مردم اراك و كميجان و عضو كميسون كشاورزي، آب و منابع طبيعي ضمن بيان اين مطلب افزود كه طبق قانون حفاظت...
آیینه رسانه ها
(1386/7/5) عباس رجائي نماينده مردم اراك و كميجان از كندي روند تكميل بيمارستانهاي 220 تختخوابي سردشت، توسازي و احداث بيمارستان ولي عصر(عج) و احداث مركز آنژيوگرافي قلب بيمارستان اميركبير به شدت انتقاد كرد و خواستار پيگيري بيشتر مسئولين استاني شد....
آیینه رسانه ها
(1386/7/5) عباس رجائي نماينده مردم اراك و كميجان از كندي روند تكميل بيمارستانهاي 220 تختخوابي سردشت، توسازي و احداث بيمارستان ولي عصر(عج) و احداث مركز آنژيوگرافي قلب بيمارستان اميركبير به شدت انتقاد كرد و خواستار پيگيري بيشتر مسئولين استاني شد....
آیینه رسانه ها
(1386/5/12)عباس رجائي نماينده مردم اراك و كميجان: "قراردادهاي موقت كار در سطح شركتها و كارخانجات استان مركزي و بويژه در صنايع بزرگ اراك، مهمترين ابزار استثمار كارگران شده و امنيت شغلي آنان را با مخاطرات جدي روبرو ساخته است. وي...
آیینه رسانه ها
(1386/5/12)عباس رجائي نماينده مردم اراك و كميجان: "قراردادهاي موقت كار در سطح شركتها و كارخانجات استان مركزي و بويژه در صنايع بزرگ اراك، مهمترين ابزار استثمار كارگران شده و امنيت شغلي آنان را با مخاطرات جدي روبرو ساخته است. وي...
آیینه رسانه ها
استاندارمرکزی گفت: متاسفانه به دلیل ارایه اطلاعات نادرست به مجموعه نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی، برخی اظهارنظرها درزمینه انجام کاربی برنامه درسطح استان نادرست است چراکه مدیریت استان برای تمامی اموربرنامه ریزی نموده است واجازه کارهیئتی به کسی را نمی...
آیینه رسانه ها
استاندارمرکزی گفت: متاسفانه به دلیل ارایه اطلاعات نادرست به مجموعه نمایندگان استان درمجلس شورای اسلامی، برخی اظهارنظرها درزمینه انجام کاربی برنامه درسطح استان نادرست است چراکه مدیریت استان برای تمامی اموربرنامه ریزی نموده است واجازه کارهیئتی به کسی را نمی...
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور