مهندس رجائی امروز با حضور در حوزه رای گیری رای خود را به صندوق انداخت
مهندس عباس رجائی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی هم اکنون هفتم اسفندماه، با حضور در یکی از حوزه های اخذ رای در تهران، در انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی و پنجمین انتخابات مجلس خبرگان رهبری شرکت کردند.

photo_2016-02-26_18-46-04.jpg

photo_2016-02-26_18-45-49.jpg

پرينت گرفته شده از :
http://www.abbas-rajaei.ir/news/003553.php