امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
مجامع و فراکسیون ها
« عضويت در مجامع و فراكسيونهاي پارلماني» 1- عضويت در گروه دوستي پارلماني ايران و فرانسه 2- عضويت در گروه دوستي پارلماني ايران و تونس 3- عضويت در فراكسيون اشتغال و كارآفريني به عنوان رئيس فراكسيون 4- عضويت در فراكسيون...
مجامع و فراکسیون ها
« عضويت در مجامع و فراكسيونهاي پارلماني» 1- عضويت در گروه دوستي پارلماني ايران و فرانسه 2- عضويت در گروه دوستي پارلماني ايران و تونس 3- عضويت در فراكسيون اشتغال و كارآفريني به عنوان رئيس فراكسيون 4- عضويت در فراكسيون...
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور