امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
تذکرات شفاهی و کتبی در مجلس
د- اخطارها و تذكرات شفاهي درصحن علني: بر اساس اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل هفتاد و ششم كه مقرر مي دارد: « مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»...
تذکرات شفاهی و کتبی در مجلس
د- اخطارها و تذكرات شفاهي درصحن علني: بر اساس اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل هفتاد و ششم كه مقرر مي دارد: « مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»...
تذکرات شفاهی و کتبی در مجلس
2: تذكرات كتبي ارائه شده از تاريخ 1/6/1384 لغايت 1/9/1386 به مسئولين در دولت نهم (دولت جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد) 10/7/1384 رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد انفرادي - دستور به سرپرست وزارت آموزش و...
تذکرات شفاهی و کتبی در مجلس
2: تذكرات كتبي ارائه شده از تاريخ 1/6/1384 لغايت 1/9/1386 به مسئولين در دولت نهم (دولت جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد) 10/7/1384 رئيس جمهور محترم جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد انفرادي - دستور به سرپرست وزارت آموزش و...
تذکرات شفاهی و کتبی در مجلس
بر اساس اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل هفتاد و ششم كه مقرر مي دارد:« مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»و اصل هشتاد و چهارم كه مقرر مي...
تذکرات شفاهی و کتبی در مجلس
بر اساس اصول مصرح قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از جمله اصل هفتاد و ششم كه مقرر مي دارد:« مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»و اصل هشتاد و چهارم كه مقرر مي...
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور