امروز: پنجشنبه، 5 ارديبهشت 1398
قبلي »
« بعدي
همه
طرح ها و لوایح
تصويب طرح دو فوريتي تمديد زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 12/7/1385 منشي ـ مخالف دوم...
طرح ها و لوایح
تصويب طرح دو فوريتي تمديد زمان جذب اعتبارات موضوع قانون اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1385 كل كشور مصوب 12/7/1385 منشي ـ مخالف دوم...
طرح ها و لوایح
تقاضاي سلب يك‌فوريت از طرح دوفوريتي اصلاح بند 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي و رد آن رئيس ـ خوب براي سلب فوريت صحبت كردند. مخالف صحبت مي‌كنند؟ منشي ـ آقاي مهندس رجايي صحبت مي‌كنند. عباس رجايي ـ بسم‌الله الرحمن...
طرح ها و لوایح
تقاضاي سلب يك‌فوريت از طرح دوفوريتي اصلاح بند 3 ماده 80 قانون تأمين اجتماعي و رد آن رئيس ـ خوب براي سلب فوريت صحبت كردند. مخالف صحبت مي‌كنند؟ منشي ـ آقاي مهندس رجايي صحبت مي‌كنند. عباس رجايي ـ بسم‌الله الرحمن...
طرح ها و لوایح
اعلام وصول طرح اصلاح بند (3) ماده (80) قانون تأمين اجتماعي با قيد دوفوريت و تصويب دوفوريت آن رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد. منشي ـ دستور بعد يك دوفوريتي را مطرح كنم چون اگر رأي آورد بايد براي...
طرح ها و لوایح
اعلام وصول طرح اصلاح بند (3) ماده (80) قانون تأمين اجتماعي با قيد دوفوريت و تصويب دوفوريت آن رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد. منشي ـ دستور بعد يك دوفوريتي را مطرح كنم چون اگر رأي آورد بايد براي...
طرح ها و لوایح
ادامه رسيدگي به طرح دوفوريتي تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها و تصويب موادي از آن منشي ـ پيشنهاد الحاقي به ماده (1) هست، بفرماييد....
طرح ها و لوایح
ادامه رسيدگي به طرح دوفوريتي تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانكها و تصويب موادي از آن منشي ـ پيشنهاد الحاقي به ماده (1) هست، بفرماييد....
طرح ها و لوایح
نايب‌رئيس ـ اين را يك توضيح بدهم. نمايندگان محبت كنند سر جاي خودشان بنشينند كه ما ان‌شاءالله بتوانيم ماده واحده را قرائت كنيم. عزيزان محبت كنند. پيشنهاد كميسيون صنايع هم مانده است (رجايي ـ تذكر دارم) آقاي رجايي بفرماييد. عباس...
طرح ها و لوایح
نايب‌رئيس ـ اين را يك توضيح بدهم. نمايندگان محبت كنند سر جاي خودشان بنشينند كه ما ان‌شاءالله بتوانيم ماده واحده را قرائت كنيم. عزيزان محبت كنند. پيشنهاد كميسيون صنايع هم مانده است (رجايي ـ تذكر دارم) آقاي رجايي بفرماييد. عباس...
طرح ها و لوایح
نايب‌رئيس ـ بسيار خوب، تبصره (11) لايحة بودجه.پيشنهادات را مطرح كنيد. منشي ـ پيشنهاد برگشت به لايحة دولت را آقاي رجايي داده‌اند. نايب‌رئيس ـ آقاي رجايي پيشنهاد برگشت دارند؟ قسمتهاي هزينه‌اي است ديگر؟ بفرماييد. عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن...
طرح ها و لوایح
نايب‌رئيس ـ بسيار خوب، تبصره (11) لايحة بودجه.پيشنهادات را مطرح كنيد. منشي ـ پيشنهاد برگشت به لايحة دولت را آقاي رجايي داده‌اند. نايب‌رئيس ـ آقاي رجايي پيشنهاد برگشت دارند؟ قسمتهاي هزينه‌اي است ديگر؟ بفرماييد. عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن...
طرح ها و لوایح
نايب¬رئيس ـ پيشنهاد بعدي در بحث بودجه توسط آقاي رجايي، آدرس را بفرماييد. عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن الرحيم صفحه (22) شماره (97) پيشنهاد ثبت هست كه خواهش كرديم اجازه بدهيد مطرح بشود...يكي از بحثهايي كه امروز در كشور...
طرح ها و لوایح
نايب¬رئيس ـ پيشنهاد بعدي در بحث بودجه توسط آقاي رجايي، آدرس را بفرماييد. عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن الرحيم صفحه (22) شماره (97) پيشنهاد ثبت هست كه خواهش كرديم اجازه بدهيد مطرح بشود...يكي از بحثهايي كه امروز در كشور...
طرح ها و لوایح
تصويب تقاضاي بررسي طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور طبق اصل (85) قانون اساسي رئیس ـ دستور بعدي را مطرح كنيد. منشی ـ دستور بعدي بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس مبني بر رسيدگي به...
طرح ها و لوایح
تصويب تقاضاي بررسي طرح حفظ، حمايت، توسعه و بهره‌برداري از منابع دامي كشور طبق اصل (85) قانون اساسي رئیس ـ دستور بعدي را مطرح كنيد. منشی ـ دستور بعدي بررسي تقاضاي عده‌اي از نمايندگان محترم مجلس مبني بر رسيدگي به...
طرح ها و لوایح
منشي - در تبصره (4) آقايان: ساعدي، رجايي و نيكفر درخواست حذف دارند. آقاي رجايي پيشنهاد حذف تبصره (4) را مطرح بفرماييد. عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن الرحیم...در تبصره (4) بحثي كه مطرح است مي‌گويد احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها،...
طرح ها و لوایح
منشي - در تبصره (4) آقايان: ساعدي، رجايي و نيكفر درخواست حذف دارند. آقاي رجايي پيشنهاد حذف تبصره (4) را مطرح بفرماييد. عباس رجايي ـ بسم الله الرحمن الرحیم...در تبصره (4) بحثي كه مطرح است مي‌گويد احداث گلخانه‌ها، دامداريها، مرغداريها،...
طرح ها و لوایح
ادامه رسيدگي به طرح يك‌فوريتي اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 نایب¬رئیس ـ بسيار خوب، پيشنهاد ايشان اين است كه (مورد ضروري حذف شود) مخالف آقاي رجايي صحبت مي‌كنند. منشي ـ آقاي مهندس ببخشيد! اگر قرار...
طرح ها و لوایح
ادامه رسيدگي به طرح يك‌فوريتي اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب 31/3/1374 نایب¬رئیس ـ بسيار خوب، پيشنهاد ايشان اين است كه (مورد ضروري حذف شود) مخالف آقاي رجايي صحبت مي‌كنند. منشي ـ آقاي مهندس ببخشيد! اگر قرار...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ حاج‌آقا! فقط‌ بند «الف‌» را درخواست‌ كرده‌اند لايحة دولت جايگزين شود. «بمنظور حمايت‌ از سرمايه‌گذاري‌ خطرپذير در صنايع‌ نوين‌، اجازه‌ داده‌ مي‌شود حداكثر (50) درصد از تسهيلات‌ اعطايي‌ درقالب‌ اعتبارات‌ طرحهاي‌ كمك‌ به‌ توسعه‌ صنايع‌ نوين‌ و كمك‌...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ حاج‌آقا! فقط‌ بند «الف‌» را درخواست‌ كرده‌اند لايحة دولت جايگزين شود. «بمنظور حمايت‌ از سرمايه‌گذاري‌ خطرپذير در صنايع‌ نوين‌، اجازه‌ داده‌ مي‌شود حداكثر (50) درصد از تسهيلات‌ اعطايي‌ درقالب‌ اعتبارات‌ طرحهاي‌ كمك‌ به‌ توسعه‌ صنايع‌ نوين‌ و كمك‌...
طرح ها و لوایح
عباس رجايي‌ ـ در يكي‌ از بندهاي‌ الحاقي‌ رفع‌ ابهام‌ داريم‌. نايب‌ رئيس‌ ـ ‌ بفرماييد آقاي‌ رجايي‌ . عباس‌ رجايي‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم...آقاي‌ رئيس‌! يكي‌ از ابهاماتي‌ كه‌ در بند الحاقي‌ (2) كميسيون‌ تلفيق‌ چاپ‌ شده‌ كه‌ قبلاً...
طرح ها و لوایح
عباس رجايي‌ ـ در يكي‌ از بندهاي‌ الحاقي‌ رفع‌ ابهام‌ داريم‌. نايب‌ رئيس‌ ـ ‌ بفرماييد آقاي‌ رجايي‌ . عباس‌ رجايي‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم...آقاي‌ رئيس‌! يكي‌ از ابهاماتي‌ كه‌ در بند الحاقي‌ (2) كميسيون‌ تلفيق‌ چاپ‌ شده‌ كه‌ قبلاً...
طرح ها و لوایح
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ رجايي‌ مطرح‌ كنند. عباس‌ رجايي ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌ عزيزان‌ توجه‌ بفرمايند! اين‌ بحثي‌ كه‌ مي‌كنم‌ از نظر مسايل‌ كشاورزي‌ بسيار مهم‌ است‌. كشور ما يكي‌ از كشورهايي‌ است‌ كه‌ ميزان‌ بياباني‌ شدن‌ در آن‌ با...
طرح ها و لوایح
نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌ رجايي‌ مطرح‌ كنند. عباس‌ رجايي ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌ عزيزان‌ توجه‌ بفرمايند! اين‌ بحثي‌ كه‌ مي‌كنم‌ از نظر مسايل‌ كشاورزي‌ بسيار مهم‌ است‌. كشور ما يكي‌ از كشورهايي‌ است‌ كه‌ ميزان‌ بياباني‌ شدن‌ در آن‌ با...
طرح ها و لوایح
عباس رجايي‌ ـ پيشنهاد بعدي‌ داريم‌ نايب‌ رئيس‌ ـ پيشنهاد بعدي‌ را هم‌ مي‌خواهيد مطرح‌ كنيد؟ همان‌ پيشنهاد كافي‌ نيست‌؟ آقاي‌ رجايي‌ يك‌ توضيح‌ خلاصه‌اي‌ بدهند. عذر مي‌خواهم‌، حالا قبل‌ از اينكه‌ آقاي‌ رجايي‌ صحبت‌ كنند. ما امروز ان‌شاءالله تا...
طرح ها و لوایح
عباس رجايي‌ ـ پيشنهاد بعدي‌ داريم‌ نايب‌ رئيس‌ ـ پيشنهاد بعدي‌ را هم‌ مي‌خواهيد مطرح‌ كنيد؟ همان‌ پيشنهاد كافي‌ نيست‌؟ آقاي‌ رجايي‌ يك‌ توضيح‌ خلاصه‌اي‌ بدهند. عذر مي‌خواهم‌، حالا قبل‌ از اينكه‌ آقاي‌ رجايي‌ صحبت‌ كنند. ما امروز ان‌شاءالله تا...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ پيشنهاد اصلاح‌ بند «ف‌» لايحة بودجه به‌ اين‌ شكل‌ است‌: «مبلغ‌ (500) ميليارد ريال‌ به‌ تسهيلات‌ بند مذكور علاوه‌ بر ميزان‌ تسهيلات‌ بندهاي‌ «ج‌» و «د» تبصره‌ (28) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 اضافه‌ گرديد». نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ پيشنهاد اصلاح‌ بند «ف‌» لايحة بودجه به‌ اين‌ شكل‌ است‌: «مبلغ‌ (500) ميليارد ريال‌ به‌ تسهيلات‌ بند مذكور علاوه‌ بر ميزان‌ تسهيلات‌ بندهاي‌ «ج‌» و «د» تبصره‌ (28) قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1377 اضافه‌ گرديد». نايب‌ رئيس‌ ـ آقاي‌...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ بند الحاقي به لايحة بودجه‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود معادل‌ صددرصد ماليات‌ متعلقه‌ حاصل‌ از فروش‌ سهام‌ بانك‌ كشاورزي‌ در شركتهاي‌ تحت‌ پوشش‌ و همچنين‌ ماليات‌ عملكرد بانك‌ را بحساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه‌داري‌ كل‌)...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ بند الحاقي به لايحة بودجه‌ ـ به‌ دولت‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود معادل‌ صددرصد ماليات‌ متعلقه‌ حاصل‌ از فروش‌ سهام‌ بانك‌ كشاورزي‌ در شركتهاي‌ تحت‌ پوشش‌ و همچنين‌ ماليات‌ عملكرد بانك‌ را بحساب‌ درآمد عمومي‌ كشور (نزد خزانه‌داري‌ كل‌)...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ جناب‌ آقاي‌ رجايي‌ درخواست‌ دارند كه‌ اين‌ جملات‌ در بند «چ» لايحة بودجه حذف‌ شود. «سهام‌ شركتهاي‌ مادر تخصصي‌ در شركتهاي‌ تابع‌ و وابسته‌ به‌ آنها، ازجمله‌ شركتهاي‌ كشت‌ و صنعت‌ شهيد بهشتي‌ و شهيد رجايي‌، حداكثر (20)...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ جناب‌ آقاي‌ رجايي‌ درخواست‌ دارند كه‌ اين‌ جملات‌ در بند «چ» لايحة بودجه حذف‌ شود. «سهام‌ شركتهاي‌ مادر تخصصي‌ در شركتهاي‌ تابع‌ و وابسته‌ به‌ آنها، ازجمله‌ شركتهاي‌ كشت‌ و صنعت‌ شهيد بهشتي‌ و شهيد رجايي‌، حداكثر (20)...
طرح ها و لوایح
منشي‌ - پيشنهاد اين‌ است‌ كه‌ در انتهاي‌ بند (4) بند «پ‌» لايحة بودجه اين‌ عبارت‌ اضافه‌ شود «درصورتيكه‌ در طرحهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ و يا تملك‌ دارايي‌ همزمان‌ با پيمانكاران‌ و يا سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ پيمانكاران‌ و ياسرمايه‌گذاران‌ داخلي‌ نيز حضور دارند...
طرح ها و لوایح
منشي‌ - پيشنهاد اين‌ است‌ كه‌ در انتهاي‌ بند (4) بند «پ‌» لايحة بودجه اين‌ عبارت‌ اضافه‌ شود «درصورتيكه‌ در طرحهاي‌ سرمايه‌گذاري‌ و يا تملك‌ دارايي‌ همزمان‌ با پيمانكاران‌ و يا سرمايه‌گذاران‌ خارجي‌ پيمانكاران‌ و ياسرمايه‌گذاران‌ داخلي‌ نيز حضور دارند...
طرح ها و لوایح
عباس‌ رجايي‌ ـ آقاي‌ مهندس‌! صفحه‌ (105) پيوست‌ (2). اگر ملاحظه‌ بفرماييد چون‌ پيشنهاد داريم‌ كه‌ (1500) ميليارد ريال‌ تسهيلات‌ اضافه‌ بشود و به‌ بحث‌ مربوط‌ به‌ انتقال‌ دامداريهاي‌ درون‌ بافت‌ شهري‌ به‌ خارج‌ از شهرهاست‌. (نايب‌ رئيس‌ ـ مبلغ‌...
طرح ها و لوایح
عباس‌ رجايي‌ ـ آقاي‌ مهندس‌! صفحه‌ (105) پيوست‌ (2). اگر ملاحظه‌ بفرماييد چون‌ پيشنهاد داريم‌ كه‌ (1500) ميليارد ريال‌ تسهيلات‌ اضافه‌ بشود و به‌ بحث‌ مربوط‌ به‌ انتقال‌ دامداريهاي‌ درون‌ بافت‌ شهري‌ به‌ خارج‌ از شهرهاست‌. (نايب‌ رئيس‌ ـ مبلغ‌...
طرح ها و لوایح
نايب‌ رئيس‌ ـ اجازه‌ بفرماييد، آقاي‌ رجايي‌ در بند «ف‌» بودجه پيشنهاد دارند، بفرماييد. عباس‌ رجايي ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌ صفحه‌ (77) پيوست‌ دوم‌. در بند «ف‌» يك‌ حكمي‌ را براي‌ بحث‌ مربوط‌ به‌ خودكفايي‌ گوشت‌ قرمز و پودر ماهي‌...
طرح ها و لوایح
نايب‌ رئيس‌ ـ اجازه‌ بفرماييد، آقاي‌ رجايي‌ در بند «ف‌» بودجه پيشنهاد دارند، بفرماييد. عباس‌ رجايي ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحيم‌ صفحه‌ (77) پيوست‌ دوم‌. در بند «ف‌» يك‌ حكمي‌ را براي‌ بحث‌ مربوط‌ به‌ خودكفايي‌ گوشت‌ قرمز و پودر ماهي‌...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ بند «س‌» بودجه مطرح است ـ به‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود درآمدهاي‌ ناشي‌ از فروش‌ نشريات‌، كتب‌، نرم‌افزار، اخذ حق‌ عضويت‌ و حق‌ ثبت‌نام‌ همايشها و كنفرانسها را وصول‌ نمايند و موظفند به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور...
طرح ها و لوایح
منشي‌ ـ بند «س‌» بودجه مطرح است ـ به‌ دستگاههاي‌ اجرايي‌ اجازه‌ داده‌ مي‌شود درآمدهاي‌ ناشي‌ از فروش‌ نشريات‌، كتب‌، نرم‌افزار، اخذ حق‌ عضويت‌ و حق‌ ثبت‌نام‌ همايشها و كنفرانسها را وصول‌ نمايند و موظفند به‌ حساب‌ درآمد عمومي‌ كشور...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ استكهلم‌ درخصوص‌ آلاينده‌هاي‌ آلي‌ پايدار (جهت‌ تأمين‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌) رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد. منشي‌ ـ لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ استكهلم‌ درخصوص‌ آلاينده‌هاي‌ آلي‌...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ استكهلم‌ درخصوص‌ آلاينده‌هاي‌ آلي‌ پايدار (جهت‌ تأمين‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌) رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد. منشي‌ ـ لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ كنوانسيون‌ استكهلم‌ درخصوص‌ آلاينده‌هاي‌ آلي‌...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ كنوانسيون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ دريايي‌ درياي‌ خزر (جهت‌ تأمين‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌) رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد. منشي‌ـ دستور بعدي‌ لايحه‌ كنوانسيون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ دريايي‌ درياي‌ خزر براي تأمين نظر شوراي...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ كنوانسيون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ دريايي‌ درياي‌ خزر (جهت‌ تأمين‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌) رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد. منشي‌ـ دستور بعدي‌ لايحه‌ كنوانسيون‌ چارچوب‌ حفاظت‌ از محيط‌ زيست‌ دريايي‌ درياي‌ خزر براي تأمين نظر شوراي...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پروتكل‌ كيوتو درمورد كنوانسيون‌ چارچوب‌ سازمان‌ ملل‌ متحد درمورد تغيير آب‌ و هوا(جهت‌ تأمين‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌) رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد. منشي‌ ـ دستور بعدي‌ لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پروتكل‌ كيوتو درمورد كنوانسيون‌ چارچوب‌ سازمان‌ ملل‌ متحد درمورد تغيير آب‌ و هوا(جهت‌ تأمين‌ نظر شوراي‌ محترم‌ نگهبان‌) رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را مطرح‌ بفرماييد. منشي‌ ـ دستور بعدي‌ لايحه‌ الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را اعلام‌ بفرماييد. منشي‌ ـ دستور بعدي‌ شور دوم‌ لايحه‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌...
طرح ها و لوایح
لايحه‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌ دولت‌ و مصرف‌ آن‌ در موارد معين‌ رئيس‌ ـ دستور بعدي‌ را اعلام‌ بفرماييد. منشي‌ ـ دستور بعدي‌ شور دوم‌ لايحه‌ الحاق‌ يك‌ ماده‌ به‌ قانون‌ وصول‌ برخي‌ از درآمدهاي‌...
قبلي »
« بعدي
همه
مقام معظم رهبری
ریاست جمهوری
مجلس شورای اسلامی
خبرگزاری خانه ملت
بنیاد علمی فرهنگی اجتماعی شهدای رجایی
مهرنیوز
بنیاد آفتاب (توسعه استان مرکزی)
استانداری مرکزی
وزارت کشاورزی
وزارت نیرو
خبرگزاری ایسنا
فارس نیوز
خبرگزاری ایرنا
تابناک
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان هواشناسی کشور